torsdag 21. februar 2013

oppgave 5: eksponerings regulator

i denne oppgaven skulle vi utforske eksponerings regulatoren. det er en instilling på kameraet, som gjør at lyse områder bli mørke og mørke områder blir lyse. vi bruker denne instillingen til å få de områdene man ønsker, som er enten lyse eller mørke, til å bli normale.


dette bildet er blitt tatt med et Canon EOS 550 D kamera.


her er det brukt:
som dere ser her er det blitt et fokus på bakgrunnen, siden den er så lys.


*ISO: 200
*Ev: 0
dette bildet er blitt tatt med et Canon EOS 550 D kamera:


her er det brukt:
dere ser forskjellen etter eksponeringen, der vi har lagt fokusert på personene og "laget" falskt lys på dem.

*ISO: 400
*Ev: 3,3

her vil vi ha fram forgrunnen.kamera: Canon EOS 550 D
*ISO: 200
*Ev: 0

her ser vi at det er blitt et fokus på bakgrunnen.
her vil vi ha fram bygningene i bakgrunnen, her har vi gjort det slik at eksponeringen har ghort de lyse områdene mørke.


kamera: Canon EOS 550 D

*ISO: 200
*Ev: 0,3