torsdag 25. april 2013

oppgave 6: ekskursjon

Ekskursjon: Mads Gamdrup
Vi hadde en ekskursjon til Stavanger Kunstmuseum. Der det var en utstilling av Mads Gamdrup (f.1967), denne utstillingen kalte han “JUST NOISE”.(han er en fotograf som arbeider med det fotografiske mediet) Han har en helt egen teknikk, en som involverer piksler og farger, men han vil ikke avsløre sin teknikk.
 “JUST NOISE”, en utstilling som har overrasket mange, og det er skrevet at sitat:"han har et vidt spenn. Hovedvekten er lagt på de abstrakte fargeverkene men består også av et figurbilde, som tar utgangspunkt i pin-up motivet. Ideen med å sammensette to tilsynelatende uforenelige motivverdener ligger i Gamdrups ønske om å bryte med det forventelige og derved skape et nytt rom for refleksjoner over eksistensen."

her er noen av hans kunstverk:

den samme dagen skulle vi også ta bilder av arkitekturen i nærmiljøet. og her er de bildene jeg synes ble best:)