torsdag 25. april 2013

oppgave 7:lukker

I denne oppgaven skulle vi teste lukker.

Med dette skulle vi se hvordan vi kunne påvirke bildet, med hvor mye lys vi slapp inn. Dersom en har kort lukkertid, så fanger du øyeblikket, og hvis du har lang lukkertid, så får kameraet med seg så mye av omgivelsene at det kan bli for mye lys, noe som kan føre til at bildene blir abstrakte.

det ser du i disse to eksemplene:
her ser du et bilde med kort lukkertid, det fanger "øyeblikket" i bildet.


her ser du et bilde med lang lukkertid, på grunn av den lange tiden, så kommer det mye lys inn og skaper et nestent abstrakt bildet.