torsdag 25. april 2013

oppgave 8: blender

Blender, det er det verktøyet som bestemmer dybdeskarpheten i bildet. det er det du bruker for å bestemmer om du vil ha dybde i bildet eller ikke.
hvis du vil isolere eller skape flere lag/ikke ha dybde i et bilde, bør du fokusere på lave blendertall/verdier.
hvis du vil ha et bilde der du gjengir omgivelsene godt/ha stor dybdeskarphet, bør du satse på høye blendertall/verdier.


her er et bilde der jeg har brukt høye blendertall/verdier. der jeg har lagt fokuset på bakgrunnen, for å skape stor dybde.
her er et bildet med lave blendertall/verdier. det har fokus i forgrunn(glasset), slik at jeg isolerer ut et objekt eller skaper lite dubde i bildet.